Välkommen till Livsfokus


Naturens Visdom

Kursen i juni kommer som planerat att handla om växtriket.

Se vidare under aktuellt.
Utbildning i 4 delar 2018, del 1 startar 7 -8 april , del 2: 9-10 juni, del 3: 22-23 sept, och del 4  fastställs i samråd med deltagarna.

 
Naturens Visdom är ett utbildningskoncept som vill inspirera kvinnor som längtar efter att uttrycka den vilda kreativa kraften och i samverkan med naturen skapa medicin och magi. Du finner kunskap att förädla och kan skapa egna avtryck som sprider skönhet och harmoni i världen.

Du är en värdefull medskapare i helhetens väv.

 

                                 Våga Vara Vild

 

Annonser