Välkommen till Livsfokus


Naturens Visdom


Utbildning i 4 delar 2018, del 1 startar lördag 24-25 feb, del 2: 7-8 april del 3: 9-10 juni, del 4: 22-23 sept.
 
Vi reser runt årshjulets livscykel, en resa både i inre landskap och i yttre landskap.
Resan leder in på shamanska och förmödrars naturstigar. De kan vara klara och tydliga, men också snåriga och outforskade. Med hjälp av trumman reser vi in på dessa stigar för att hämta kunskap, kraft och läkning, både till dig själv och till andra. Gömda och glömda visdomar kan åter bli synliga.

Vi utforskar mineralriket och växtriket. Djurriket möter vi bl a genom vår kontakt med kraftdjuret/djuren. Väsensriket finns runt omkring oss, framför allt i naturen. Relationer handlar inte bara om människor, utan  också om relationen människa-natur.

 

Annonser